Overslaan en naar de inhoud gaan

LESMODULE: Klimaat en de oceaan: Koolstofcyclus

Koolstofcyclus
Carbonaatgehalte van zand
CO2-captatie: olivijn
Titratie: CO2-gehalte bepalen

Koolstofcyclus

De koolstofcyclus of koolstofkringloop is een biogeochemische kringloop die de processen beschrijft waarin het element koolstof in en rond de aarde circuleert, in verschillende gedaanten (lees: chemische verbindingen). Koolstof tref je aan in vier verschillende reservoirs: de atmosfeer (lucht), hydrosfeer (water), lithosfeer (gesteenten) en biosfeer (levende organismen), in verschillende maar quasi constante hoeveelheden.

Experimenten/opdrachten voor de leerlingen worden aangeduid met . Deze omvatten zowel (labo-) experimenten, theoretische opdrachten als (reken)oefeningen. Op die manier verwerven leerlingen actief inzicht.

Onderstaand document biedt alle achtergrondinfo voor de leerkracht. De werkbundel voor de leerlingen alsook de ingevulde versie voor de leerkrachten is voor elke opdracht afzonderlijk beschikbaar. 

Achtergrondinfo 'Koolstofcyclus'

Koolstofcyclus. Bron: U.S. Department of Energy Genomic Science program https://genomicscience.energy.gov