Wat weten we anno 2021 over marien zwerfvuil en microplastics in België? | Planeet Zee

Wat weten we anno 2021 over marien zwerfvuil en microplastics in België?

Wat weten we anno 2021 over marien zwerfvuil en microplastics in België?

Elk jaar krijgt het VLIZ de opdracht om alle wetenschappelijk kennis over (marien) zwerfvuil en microplastics in België te bundelen in een beleidsinformerende nota. Ook deze korte FactCheck-podcast is de moeite om te beluisteren. Hierin geeft onderzoeker Lisa Devriese enkele interessante plasticweetjes. 

Je verruimt je achtergrondkennis rond plastic o.a. met volgende feiten: 

- Marien zwerfvuil is een wereldwijd probleem, dat blijft toenemen. Op de zeebodem van het Belgisch deel van de Noordzee komen gemiddeld 126 afvalitems per km² voor. Op de Vlaamse stranden zijn er gemiddeld 137 items per 100 meter vloedlijn te vinden.

- Er bestaan nog geen voedingsnormen voor micro- en nanoplastics. Om de risico’s voor de volksgezondheid in te schatten zijn er meer wetenschappelijke gegevens en noodzakelijk.

- De problematiek van zwerfvuil en microplastics in het milieu in België staat de afgelopen jaren wel hoog op de agenda van de bevoegde overheidsinstanties.