Overslaan en naar de inhoud gaan

Afbraaksnelheid van bioplastic nagaan

Tegenwoordig treffen we ook meer en meer ‘bioplastics’ aan. Deze term gebruiken fabrikanten zowel voor ‘biobased’ als voor ‘biodegradeerbaar’ plastic, nochtans twee verschillende zaken. Verwarrend! 

In dit experiment gaan leerlingen na of deze bioplastics effectief beter zijn voor het milieu, iets wat de term ons alleszins wil laten geloven. Het klinkt alsof bioplastic ook automatisch biodegradeerbaar is, afbreekbaar door schimmels en bacteriën tot de afzonderlijke bouwstenen of atomen. Maar is dat wel zo?

Download de ingevulde leerkrachtenversie en de…

Bioplastic maken

Tegenwoordig treffen we ook meer en meer ‘bioplastics’ aan. Deze term gebruiken fabrikanten zowel voor ‘biobased’ als voor ‘biodegradeerbaar’ plastic, nochtans twee verschillende zaken. Verwarrend! Meer informatie over de zin en onzin van bioplastic, is te vinden in dit artikel uit Testerep Magazine.

Laat leerlingen meer leren over het verschil tussen beide types bioplastic en maak er zelf in de les. 

Bekijk het 

Degradatietijden van afval

Het probleem met plastic in het milieu is de persistentie ervan. Plastic breekt onder invloed van golven en UV-straling traag maar zeker op in steeds kleiner wordende stukjes (microplastics), zonder evenwel te verdwijnen. Afbraaktijden zijn sterk afhankelijk van het soort plastic.

Sorteer met jouw leerlingen afval op basis van materiaalsoort en laat hen nadenken over de afbreektijd van elk type afval. 

Download de ingevulde leerkrachtenversie van de opdracht hieronder alsook de werkbundel voor de leerlingen. 

Densiteit bepalen van plastic

Je kunt verschillende soorten plastic recycleren. Als we erin slagen de dichtheid of densiteit van een plastic te bepalen, kunnen we mogelijk achterhalen om welk type plastic het gaat en of het kandidaat is voor recyclage.

(Relatieve) densiteit is een van de meest gebruikte eigenschappen om een stof te identificeren. We stellen twee verschillende experimenten voor die hiervan gebruik maken. 

In experiment a gaan leerlingen indirect de densiteit van het plastic bepalen. Ze starten met een proefbuis met gedestilleerd water. Zinkt het plastic, dan verhogen ze de…

Milieu-effect van peuken

Een aanzienlijk deel van het plasticafval op strand bestaat uit sigarettenpeuken. Onder invloed van UV-licht vallen die over een tijdspanne van 12-15 jaar uiteen in steeds kleiner wordende stukjes. Daarnaast zitten de filters volgestouwd met duizenden chemische stoffen, die achterblijven na het roken. Stoffen zoals arseen, lood en koper lossen op in water en komen zo in de bodem, rivieren en oceaan terecht. 

Voer drie eenvoudige proefjes uit die aantonen dat die chemische stoffen schadelijk kunnen zijn voor organismen die leven in de bodem, in zoetwater en in zoutwater.…

Afval verzamelen op het strand

 

Hoewel onze stranden niet tot de meest vervuilde ter wereld horen, is bij ons het afvalprobleem ook niet gering. Naar schatting spoelt er jaarlijks zo'n 64.000 kg afval aan op onze stranden. Dat is zowel afkomstig van strandgebruikers als uit zee. Ontdek met jouw klas welk afval zoal aanspoelt en waar dit afval vandaan komt. 

Download de ingevulde leerkrachtenversie van de opdracht hieronder alsook de werkbundel voor de leerlingen. 

Microplastics uit cosmetica filteren

Wist je dat sommige verzorgingsproducten kleine stukjes plastic bevatten? Waterzuiveringsstations houden die microplastics slechts gedeeltelijk tegen dus die komen in de oceaan terecht. 

Hier vormen ze een bedreiging voor het zeeleven én ze komen ook op ons bord terecht. In deze opdracht gaan leerlingen na of hun verzorgingsproducten microplastics bevatten. 

Bekijk het gefilmde experiment hieronder en download de ingevulde leerkrachtenversie en de werkbundel voor de leerlingen.

 

 …

Kaartoefening

In 1992 vertrok het containerschip ‘Ever Laurel’ vanuit Hongkong richting Tacoma, Washington. Het schip kwam in de Pacifische Oceaan in een zware storm terecht en verloor o.a. een container met 28.800 badspeelgoedjes. Later zouden we ze leren kennen als de ‘Friendly Floatees’. De container ging open, het badspeelgoed kwam vrij en begon aan een tocht in de oceaan. 

In deze opdracht reconstrueren leerlingen de afgelegde weg van de Friendly Floatees. Meer achtergrond over de tocht van deze badeendjes vind je in…

Een polymeer maken

Leerlingen ondervinden tijdens dit experiment dat een verandering in de structuur van een molecule kan leiden tot andere fysische eigenschappen. Wanneer je borax toevoegt aan een PVAc-polymeer, linken de boraxmoleculen de polymeren aan elkaar tot een groter polymeer met een vastere textuur (slijm). Analoog aan het maken van plastic als vaste stof uit vloeibare olie. 

Download de ingevulde leerkrachtenversie en de werkbundel voor de leerlingen.

Een oceaan vol plastic

Plastic is een product dat niet weg te denken is uit ons leven. Het is een stof met zeer veel toepassingen waardoor men het ook vaak als wegwerpproduct gebruikt. Via een aantal opdrachten en proeven (links van deze pagina) willen we leerlingen laten kennismaken met de eigenschappen van plastic of met de milieuproblemen hieraan gelinkt. Als leerkracht kan je een bepaalde invalshoek kiezen (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, wiskunde) om dit onderwerp te bespreken. De proeven staan dus los van elkaar.

Onderstaand document biedt alle achtergrondinfo voor…

Abonneer op plastic