Overslaan en naar de inhoud gaan

Oorzaak: thermale expansie

Door de verbranding van fossiele brandstoffen is de CO2-concentratie in de atmosfeer tot ver boven natuurlijke niveaus gestegen. Waar deze concentratie over de voorbije 800.000 jaar ongeveer tussen de 180 ppm (ijstijd) en 280 ppm (tussenijstijd) bleef, overschrijden we nu een concentratie van 400 ppm (parts per million, deeltjes per miljoen). CO2 is een broeikasgas waardoor de atmosfeer en de oceaan opwarmen. Dit versterkt broeikaseffect zorgt ervoor dat ijs smelt en is de motor van de zeespiegelstijging. Maar niet alleen het smelten van ijs zorgt voor een…

Oorzaak: smelten van landijs

Door de verbranding van fossiele brandstoffen is de CO2-concentratie in de atmosfeer tot ver boven natuurlijke niveaus gestegen. Waar deze concentratie over de voorbije 800.000 jaar ongeveer tussen de 180 ppm (ijstijd) en 280 ppm (tussenijstijd) bleef, overschrijden we nu een concentratie van 400 ppm (parts per million, deeltjes per miljoen). CO2 is een broeikasgas waardoor de atmosfeer en de oceaan opwarmen. Dit versterkt broeikaseffect zorgt ervoor dat ijs smelt en is de motor van de zeespiegelstijging. Maar niet elk type ijs zorgt bij smelten voor een…

Zeespiegelstijging

Veranderingen in het gemiddeld zeeniveau zijn van alle tijden. Op het hoogtepunt van de laatste ijstijden zat er zo veel water opgeslagen in ijskappen op het land dat de zeespiegel een stuk lager stond dan vandaag. Zo’n 120-130 m. De Noordzee stond toen grotendeels droog en prehistorische mensen, mammoeten, wolharige neushoorns, bizons, lynxen en wolven bevolkten dit landschap. Vandaag worden we geconfronteerd met een zeespiegelstijging. Hoe zit dat precies?

Experimenten/opdrachten voor de leerlingen worden aangeduid met dit symbool…

Oceaanverzuring

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2, die eerder voor miljoenen jaren zaten weggestopt in de aardkorst, komen zo in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt…

Zuurder spuitwater

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2 komen in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder.

Dit tonen we aan met volgend experiment! …

CO2 uitademen, verzuurt water

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2 komen in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder.

Dit tonen we aan met volgend experiment met onze…

Effect van verzuring op organismen

De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder. En dit heeft gevolgen voor het zeeleven én voor de mens …

In deze experimenten gaan we aan de slag met een ei en vervolgens met schelpen. 

Download de ingevulde leerkrachtenversie en de werkbundel voor leerlingen. 

Abonneer op koolstofdioxide