Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe nascholingen

24 maart 2023

Leerkrachten leren ook constant bij en zijn op zoek naar nieuwe experimenten, andere oefeningen of nieuwe theoretische inzichten. Daar spelen we graag op in en daarom bieden we nascholingen aan: 

De oceaan in een veranderend klimaat (20 september 2023)  

Dat ons klimaat verandert, weten we ondertussen allemaal. Overstromingen vorige zomer, hittegolven deze zomer. Als we de effecten op de oceaan bekijken, denken we vooral aan de zeespiegelstijging, maar er zijn nog meer directe en indirecte gevolgen. Oceaanverzuring, veranderende oceaanstromingen, soortenverschuiving, een dalend zuurstofgasgehalte... Aan de hand van zes deelmodules kom je hier alles over te weten.

Programma: Via een inleidende lezing maak je kennis met het thema. Nadien krijg je de kans om via een doorschuifsysteem experimenten en opdrachten uit te voeren die bij dit ruime thema aansluiten. Er is natuurlijk ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde en natuurwetenschappen komen aan bod.

Doelstellingen. Na het volgen van de nascholing

- verwerf je inzicht in de effecten van klimaatverandering op de oceaan;

- voer je experimenten rond dit onderwerp uit;

- heb je inspiratie om aan de slag te gaan in de klas;

- sta je open voor een vakoverschrijdende aanpak van dit thema.

Doelgroep: leerkrachten wetenschappen uit 2de en 3de graad aso, kso en tso. Er is geen voorkennis nodig.

Inschrijven kan via CNO Antwerpen

 

STEM-project: WALL-E en de laatste plant op aarde (24 januari 2024)  

Dit STEM-project hangen we op aan de Pixar-film ‘WALL-E’ om een link te maken tussen planten en leven op aarde. Waarom hebben wij planten nodig en wat hebben planten nodig om te groeien? Vervolgens starten leerlingen een algenkweek op via een groei-experiment. Deze volgen ze op met microscopie. Ondertussen werken ze een fotosynthese-experiment uit. Omdat de algen zo klein zijn, verpakken ze die in algenballetjes om fotosynthese te kunnen meten. Fotosynthesesnelheid bepalen ze direct, bepaald via pH a.d.h.v. een zelfgemaakte indicatoroplossing en colorimetrie. Wanneer er een snellere fotosynthese plaatsvindt, zal er minder CO2 in het water aanwezig zijn, wat chemisch voor minder H2CO3 zorgt, met een lichte pH-stijging tot gevolg.

Tijdens deze workshop lichten we het STEM-project toe en ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen.

Programma: Het STEM-project wordt theoretisch toegelicht en vervolgens gaan de deelnemers aan de slag in het labo. In kleine groepjes doorlopen ze de onderdelen van het project.

- Kennismaking met een groeibox voor algen om die in de klas eenvoudig zelf te bouwen

- Uitdenken van een groei-experiment

- Microscopie: algen tellen met een Bürker telkamer

- Een stappenplan opstellen om een fotosynthese-experiment uit te voeren

- Oplossingen maken en hiermee algenballetjes 

- Voeding voor algen samenstellen

- Meten met een colorimeter

Doelstellingen: Na het volgen van de nascholing

- heb je inspiratie om aan de slag te gaan in de klas;

- kan je met dit STEM-project aan de slag in de klas.

Doelgroep: leerkrachten wetenschappen uit de 2de en 3de graad doorstroom en dubbele finaliteit.
Er is geen voorkennis vereist.

Inschrijven kan via CNO Antwerpen