Maak je eigen zee- en kustkaarten met de vernieuwde Europese Zeeatlas | Planeet Zee

Maak je eigen zee- en kustkaarten met de vernieuwde Europese Zeeatlas

Maak je eigen zee- en kustkaarten met de vernieuwde Europese Zeeatlas

De atlas is momenteel raadpleegbaar in vier talen (Engels, Frans, Duits en Ests) en zal binnenkort ook beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie. De nieuwste release zet bezoekers aan om op ontdekking te gaan en hun eigen zee-en kustkaarten aan te maken. De atlas is een ideaal hulpmiddel voor scholen, onderzoekers en professionele gebruikers, maar ook elke andere gebruiker die zijn/haar kennis wil bijschaven of zijn producten of diensten wil verbeteren komt er aan zijn/haar trekken. De Europese Zeeatlas heeft tot doel het bewustzijn rond de Europese zeeën en kusten te vergroten in het kader van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU. Dit beleid tracht onze maritieme activiteiten beter te coördineren en ons mariene milieu te beheren.  

De atlas is een open data platform dat geniet van de bijdrages van zeer veel belangrijk dataleveranciers: hoofdzakelijk de Europese Commissie en haar agentschappen (o.a. het Europese Milieuagentschap en Eurostat) en EMODnet (European Marine Observation and Data Network).


Link: http://www.european-atlas-of-the-seas.eu