Jaarboek De Aardrijkskunde 2021 - Plaats voor de oceaan | Planeet Zee

Jaarboek De Aardrijkskunde 2021 - Plaats voor de oceaan

Jaarboek De Aardrijkskunde 2021 - Plaats voor de oceaan

Over de vakken heen de onderwijsdoelen halen, en die zoveel als mogelijk koppelen aan een zinvolle context, is de aanpak die gestimuleerd wordt. De oceaan ís zo’n zinvolle context. Ze vormt een kruispunt voor erg veel hedendaagse problemen en uitdagingen. Denk maar aan de nood aan duurzame energie, de groeiende vraag naar voedsel, de gevolgen van klimaatwijziging, het aanpakken van vervuiling en het beschermen van de biodiversiteit. Onderwijs over de oceaan kan dan ook een grote rol spelen in het creëren van betrokkenheid en bewustwording bij jongeren, en in het bijbrengen van een positieve houding tegenover wetenschap.

Info over het Jaarboek vind je op de website van de VLA, het artikel "Nieuwe onderwijsdoelen - plaats voor de oceaan" kan worden geraadpleegd in de catalogus van de VLIZ-bibliotheek