DoeDoos Op Drift! | Planeet Zee

DoeDoos Op Drift!

DoeDoos Op Drift!

Lynn Bruggeman, auteur van knutselboek Vuile Vingers en Sarah Ostyn, projectmanager bij vzw Blenders, bundelden hun gemeen-schappelijke passies in een educatief project met een knipoog naar de zee: de DoeDoos Op Drift. De vrijheid om te experimenteren staat centraal, evenals inventief en kritisch zijn.

Lees hierover meer in de nieuwe Grote Rede van het Vlaams Instituut voor de Zee.