Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieu-effect van peuken

Een aanzienlijk deel van het plasticafval op strand bestaat uit sigarettenpeuken. Onder invloed van UV-licht vallen die over een tijdspanne van 12-15 jaar uiteen in steeds kleiner wordende stukjes. Daarnaast zitten de filters volgestouwd met duizenden chemische stoffen, die achterblijven na het roken. Stoffen zoals arseen, lood en koper lossen op in water en komen zo in de bodem, rivieren en oceaan terecht. 

Voer drie eenvoudige proefjes uit die aantonen dat die chemische stoffen schadelijk kunnen zijn voor organismen die leven in de bodem, in zoetwater en in zoutwater.…

Afval verzamelen op het strand

 

Hoewel onze stranden niet tot de meest vervuilde ter wereld horen, is bij ons het afvalprobleem ook niet gering. Naar schatting spoelt er jaarlijks zo'n 64.000 kg afval aan op onze stranden. Dat is zowel afkomstig van strandgebruikers als uit zee. Ontdek met jouw klas welk afval zoal aanspoelt en waar dit afval vandaan komt. 

Download de ingevulde leerkrachtenversie van de opdracht hieronder alsook de werkbundel voor de leerlingen. 

Een oceaan vol plastic

Plastic is een product dat niet weg te denken is uit ons leven. Het is een stof met zeer veel toepassingen waardoor men het ook vaak als wegwerpproduct gebruikt. Via een aantal opdrachten en proeven (links van deze pagina) willen we leerlingen laten kennismaken met de eigenschappen van plastic of met de milieuproblemen hieraan gelinkt. Als leerkracht kan je een bepaalde invalshoek kiezen (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, wiskunde) om dit onderwerp te bespreken. De proeven staan dus los van elkaar.

Onderstaand document biedt alle achtergrondinfo voor…

Abonneer op strand