Overslaan en naar de inhoud gaan

Zeespiegelstijging

Veranderingen in het gemiddeld zeeniveau zijn van alle tijden. Op het hoogtepunt van de laatste ijstijden zat er zo veel water opgeslagen in ijskappen op het land dat de zeespiegel een stuk lager stond dan vandaag. Zo’n 120-130 m. De Noordzee stond toen grotendeels droog en prehistorische mensen, mammoeten, wolharige neushoorns, bizons, lynxen en wolven bevolkten dit landschap. Vandaag worden we geconfronteerd met een zeespiegelstijging. Hoe zit dat precies?

Experimenten/opdrachten voor de leerlingen worden aangeduid met dit symbool…

Verminderde oplosbaarheid

Door de klimaatverandering is de temperatuur van het water op aarde de voorbije decennia gestegen. Dit heeft ook een invloed op de concentratie van zuurstofgas in onze oceaan.

In de volgende experimenten gaan we na hoe de temperatuur de oplosbaarheid van een gas in water beïnvloedt.
Een uitgebreider experiment, gebaseerd op hetzelfde principe, vind je hier: aan de hand van een titratie de hoeveelheid CO2 bepalen, bij verschillende temperaturen.

Bekijk de gefilmde experimenten…

Dalend zuurstofgehalte

Wanneer we spreken over de longen van de aarde, denken we wellicht allemaal aan het Amazonewoud! Helemaal volledig is dat plaatje echter niet, want zo’n 50% van de zuurstofproductie op aarde vindt plaats in de oceaan. Net zoals groene planten aan land, zorgen kleine bacteriën, zeegras, micro- en macro-algen in zee voor de aanmaak van zuurstofgas. Tijdens de fotosynthese wordt, met behulp van licht, water en CO2 omgezet in suikers en zuurstofgas.

Maar onze oceaan raakt stilaan in ademnood. Ten gevolge van de klimaatwijziging en overbemesting daalt het zuurstofgehalte.…

Oceaanverzuring

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2, die eerder voor miljoenen jaren zaten weggestopt in de aardkorst, komen zo in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt…

Oceaancirculatie

De watermassa’s van de oceaan herverdelen warmte over onze planeet. Oppervlaktewater dat opwarmt aan de tropen stroomt naar hogere breedtegraden en geeft zijn warmte geleidelijk aan af aan de atmosfeer. Zo heeft oceaancirculatie een bepalende invloed op ons globale en regionale klimaat. 

In volgend lessenpakket bepalen leerlingen experimenteel de densiteit van zoetwater en van zoutwater. Vervolgens creëren ze verschillende waterlagen (oppervlaktewater, intermediair water en diepwater). Aanvullende reflectievragen laat hen dan toe om inzicht te verkrijgen in de…

Abonneer op klimaat