Zeecartograaf | Planeet Zee

Zeecartograaf

Zeecartograaf

Dag lezers, ik ben Ria.  Ik werk als cartograaf bij de Vlaamse Hydrografie in Oostende.
 
Een cartograaf is een persoon die voor zijn of haar beroep kaarten maakt. De taken bestaan uit het verzamelen van hydrografische, topografische en nautische informatie uit diverse bronnen. Deze gegevens controleer ik op hun correctheid en volledigheid voordat ik ze verwerk in een centrale databank. De gegevens gebruik ik om veranderingen aan te brengen in de zeekaarten. Veranderingen kunnen van alle aard zijn: boeien die uitgelegd, weggenomen of verplaatst zijn, nieuwe wrakken, wrakken die geborgen worden, de aanbouw van windmolenparken, te veel om op te noemen. Bovendien mogen de dieptegegevens niet vergeten worden. Deze dieptegegevens verwerk ik zodat er een juist dieptebeeld wordt weergegeven.
 
De sector waarin ik werk is letterlijk en figuurlijk voortdurend in beweging. Dit maakt mijn job zo dynamisch en technisch uniek! Bij de start van mijn carrière waren er bijvoorbeeld slechts papieren kaarten, tegenwoordig gaat alles via de computer. De software die ik gebruik om de kaarten te produceren, verandert ook van dag tot dag. Het is daarom belangrijk dat ik telkens bijbehorende opleidingen volg. Zo leer ik vaak elke dag weer wat nieuws!
 
Mijn job is internationaal georiënteerd. De zee stopt niet aan de grens van België, daarom ik heb regelmatig contact met buurlanden. Ook zijn conventies in bijvoorbeeld symbolen, afkortingen en begrippen op zeekaarten internationaal vastgesteld.  Zeevaarders kunnen zo elke kaart naar wens op dezelfde manier lezen en begrijpen. Met mijn job lever ik mijn bijdrage aan de veiligheid van de scheepvaart van en naar Vlaamse havens, dit geeft mij enorm veel voldoening!
 
 
Ria Desnouck - Cartograaf bij de Vlaamse overheidsdienst voor hydrografie