Visserijbioloog | Planeet Zee

Visserijbioloog

Visserijbioloog

Hallo allemaal, ik ben Lies.  Ik werk in het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Oostende waar ik voor mijn doctoraat onderzoek doe naar kwallen. Hiervoor heb ik biologie gestudeerd aan de Universiteit Gent. Nooit was mijn aandacht gefocust op mariene biologie, totdat ik voor een stage in Noorwegen de biodiversiteit van de kust in de gaten hield. Een wereld ging voor mij open. Eenmaal terug in België, kreeg ik bij ILVO de kans om zelf mijn eigen onderzoek te doen. Mijn onderzoek gaat over de invloed van de niet-inheemse Amerikaanse ribkwal op het ecosysteem van de zuidelijke Noordzee. We willen weten waar en wanneer deze soort voorkomt en vooral ook wat ze eet.
 
Eén van de leukste aspecten aan mijn job is het veldwerk. Twee jaar lang ging ik bijna maandelijkse op zee om mijn planktonnetten uit te gooien en te controleren of de kwallensoort aanwezig was. Nu het verzamelwerk erop zit  spendeer ik de meeste tijd aan het verwerken van de gegevens. Dit klinkt op zich misschien wat saaier, maar ik vind het juist  spannend om langzaam te weten te komen wat alle antwoorden zijn. 
 
Over een kleine twee jaar zal mijn doctoraat af zijn. Wat ik daarna wil doen? Dat weet ik nog niet precies. Biologisch onderzoek op het land zie ik zeker en vast opnieuw zitten, hoewel de zee naar mijn aanvoelen nog meer geheimen heeft om prijs te geven. Dat maakt het onderzoek des te interessanter!
 

Lies Vansteenbrugge – doctoraatstudente mariene biologie