Grote Rede 56 | Planeet Zee

Grote Rede 56

Grote Rede 56

Het tijdschrift De Grote Rede wordt gratis opgestuurd op aanvraag. Je kan je ook inschrijven voor een digitale attendering bij het verschijnen van een nieuw nummer. 

Lees De Grote Rede #56 digitaal

Wat komt er aan bod? 

Ook dit nummer van De Grote Rede focust op zoute en brakke wateren, en wat deze teweegbrengen in onze omgeving. In een bijdrage van het Waterbouwkundig Laboratorium en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, gaat aandacht naar twee nieuwe ‘broedplaatsen’ voor kennisopbouw. Zowel in het ‘Living Lab’ Raversijde aan zee als in de Hedwige Prosperpolder langs de Schelde, experimenteren onderzoekers met dijken en overstromingsgevaar, geen overbodige luxe in tijden van zeespiegelstijging.

Eveneens aan de Schelde, rechtover de stad Antwerpen, speelt zich een tweede verhaal af. Hier kwamen tal van archeologische vondsten aan het oppervlak nadat de rivier de oever geleidelijk had weggeschuurd. Onderzoekers van het Agentschap Onroerend Erfgoed nemen ons maar al te graag mee in hun fascinerende ontdekkingstocht.

En verder van huis, in de Rode Zee, blijken dolfijnen ontdekt te hebben hoe ze de helende werking van koralen kunnen benutten om verlost te geraken van allerlei huidkwaaltjes. Jan Stel, emeritus professor en expert ‘Oceaangeletterdheid’ doet verslag van een hoogst merkwaardige bevinding.

De Grote Rede is het informatieblad over kust en zee voor de regio Vlaanderen en omstreken. Met drie grote bijdragen en negen vaste rubrieken biedt het zijn lezers een gevarieerde, maar objectieve kijk op de actuele kennis over de kust, zee en oceaan en geeft het uitleg bij het gevoerde onderzoek en beleid.