Over Planeet Zee | Planeet Zee

Over Planeet Zee

 

OVER PLANEET ZEE

 
Planeet Zee laat je door een andere bril naar de zeeën en de oceaan kijken.
 
Deze website wil ieder bewust maken van de enorme rijkdommen die de oceaan aan de mensheid kan bieden. Onze samenleving richt zich vandaag steeds meer op de oceaan. Dankzij de technologische vooruitgang beginnen we langzaam haar potentieel te ontdekken. Dit exploreren en het toenemende gebruik van de oceaan gaat echter gepaard met heel wat uitdagingen en problemen waar we ons doorgaans niet bewust van zijn.
 
Deze thematiek komt aanbod in de verschillende lesmodules die op deze website te vinden zijn. De lesmodules van Planeet Zee lenen zich uitstekend als lesmateriaal. Naast de modules zijn er ook bijbehorende opdrachten beschikbaar waarin jongeren zelf aan de slag kunnen met de kennis uit de lesmodules.
 
Planeet Zee komt voort uit de algemene missie van het VLIZ om de visibiliteit te bevorderen van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek bij het grote publiek en wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee, de kust en de getijgebonden systemen. Op een internationale schaal werkt Planeet Zee in lijn met de globale ‘Ocean Literacy’ beweging, die streeft naar een samenleving waarin we als burgers weten hoe de oceaan ons beïnvloedt en hoe wij de oceaan beïnvloeden.
 
Contactpersoon:
 
Vlaams Instituut voor de Zee
t.a.v. Evy Copejans/ Planeet Zee
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
T 059 34 21 77
 
 
Planeet Zee, onvergetelijke zeetochten