Planeet Zee

Onze kust

Onze lange, brede stranden lenen zich bij laagwater perfect om bij het zeilwagenrijden hoge snelheden te behalen. © LAZEF

Elke zomer trekken we met duizenden richting zee. Wat is er nu zo bijzonder aan de Belgische kust? Onze 65 km lange kust bestaat uit zandstranden, een achterliggende duinengordel, havens, estuaria en heel wat bebouwing. Ze is weer geschikt om een lange strandwandeling te doen, een go-cart te huren of te genieten van een terrasje op de zeedijk. Voor de liefhebbers van avontuurlijke sporten is er de mogelijkheid om te kitesurfen of om te zeilwagenrijden. De brede stranden lenen zich ertoe om bij het strandzeilen hoge snelheden (tot 100 km/h!) te bereiken. Ideaal om het strand eens van een andere kant te bekijken, van heel dichtbij… wat we in deze lesmodule zullen doen.

De kust is de plaats waar land en zee elkaar ontmoeten. Deze confrontatie maakt dat de kustzone geen stabiel en onveranderlijk gebied is. Het is eerder een brede strook die er na een tijd anders kan uitzien of van plaats kan veranderen. Hoe onze kust is opgebouwd hangt af van de werking van de zee en de weerselementen (getijden, kusterosie, windwerking, stormvloeden,  verzanding, ...). Bovendien spelen rivieren, de geologie, de beschikbaarheid van sediment, klimaatsveranderingen, de zeespiegel- en landniveauveranderingen een belangrijke rol in het kustvormingsproces. Sommige processen lopen over een periode van 100 tot 1000’en jaren terwijl andere in enkele uren het hele strand en duinfront volledig veranderen. Naast de natuurlijke oorzaken bepaalt de mens het uitzicht van de kuststreek. Onze kustlijn van vandaag lijkt niet meer op hoe die er van nature uitzag. In de strijd tegen de zee werden in de loop van de geschiedenis belangrijke waterbeheersingswerken zoals dijken, inpolderingen en strandophogingen uitgevoerd. Gezien het menselijk ingrijpen al lang aan de gang is, is het vaak moeilijk om de natuurlijke en menselijke factoren nog van elkaar te scheiden. Maar al deze factoren samen hebben onze kust haar huidige gestalte gegeven.

De mens legde (toeristische) stranden aan en verstevigde de kustlijn door bebouwing en dijken.  Deze menselijke ingrepen hebben de natuurlijke manier van kustvorming veranderd.(c) Decleer/VLIZ