Planeet Zee

Je kunt verschillende soorte plastic recycleren. Als we erin slagen de dichtheid of densiteit van een plastic te bepalen, kunnen we mogelijk achterhalen om welk type plastic het gaat en of het kandidaat is voor recyclage.

(Relatieve) densiteit is een van de meest gebruikte eigenschappen om een stof te identificeren. We stellen twee verschillende experimenten voor die hiervan gebruik maken. 

In experiment a gaan leerlingen indirect de densiteit van het plastic bepalen. Ze starten met een proefbuis met gedestilleerd water. Zinkt het plastic, dan verhogen ze de densiteit van de vloeistof. Drijft het plastic, dan verlagen ze de densiteit van de vloeistof. Wanneer het plastic 'zweeft' in de vloeistof, hebben beide een gelijke densiteit en bepalen ze de densiteit van de vloeistof. 

In experiment b gaan leerlingen de densiteit van plastic inschatten door het in verschillende vloeistoffen met gekende densiteit te brengen en te observeren of het drijft, zweeft of zinkt. 

Experiment a en b staan los van elkaar. Als leerkracht kan je voor één van beide experimenten kiezen. 

Bekijk de gefilmde experimenten hieronder en download de ingevulde leerkrachtenversie en de werkbundel voor de leerlingen.

 

Experiment a: Ingevulde werkbundel voor leerkrachten  

 

Experiment a: Werkbundel voor leerlingen

 

Experiment b: Ingevulde werkbundel voor leerkrachten

 

Experiment b: Werkbundel voor leerlingen


plastic