Planeet Zee

Wegwerp of recyclage

 
1955 -Life Magazine “Throwaway Living” , nooit meer afwas!
 
Met de komst van plastic brak de gouden eeuw van de wegwerpproducten aan. De productie van plastic gebruiksvoorwerpen was kostefficiënt en zorgde in de jaren 60 voor een aanzienlijke economische groei. De wereldproductie van plastic steeg van 1,5 miljoen in 1950 tot meer dan 335 miljoen ton in 2016. Europa neemt jaarlijks zo'n 60 miljoen ton plastic voor z'n rekening. De plasticindustrie is meteen een van de grootste werkgevers in Europa.
Wereldproductie plastics in miljoen ton 1950-2015 (c) Plastics Europe
 
Vandaag worden er elke minuut wereldwijd een miljoen plastic wegwerpflessen verkocht -dat is 20.000 per seconde-. Tegen 2050 verwacht men dat de productie van plastic flessen verviervoudigd. Er is immers een grote vraag naar zuiver drinkwater (dus uit plastic flesjes) in grote landen zoals China, India en Indonesië. Naast plastic flesjes gaan nog plastic verpakkingen en zakjes gretig over de toonbank. Gemiddeld zouden we zo'n 500 zakjes per jaar in onze handen krijgen. Tegenwoordig worden in de supermarkt ook individuele groenten strak in plastic verpakt. Dit houdt ze langer vers. Zeker wanneer ze worden ingevoerd uit het buitenland. In een winterperiode zul je dus meer paprika's, komkommers en aubergines ingepakt zien.
 
 
Teveel is teveel! @ Thomas Maes #SaveOurOcean
 

Wat gebeurt er met al die plastic flesjes, verpakkingen, zakjes, ... na gebruik?

Nog voor je geboorte, gooiden je ouders en grootouders plastic bij het huisvuil. Vanaf 1994 verschenen er blauwe PMD-zakken in het straatbeeld. Huisafval sorteren, diende de burger te leren. PET-drankverpakkingen, HDPE-flacons, LDPE-verpakking en PVC-bouwproducten worden momenteel in de meeste Europese landen selectief ingezameld om te recycleren tot nieuwe grondstoffen voor tapijten, mutsen, fleeces en ja, ook nieuwe flessen. Recyclage van zachte plastics (zakjes, blisters, plastic potjes, klein speelgoed …) -de roze zak- staat nog in zijn kinderschoenen. Zulke kunststofproducten zijn complexer samengesteld. Ze belanden meestal in het grofvuil of in het restafval dat doorgaans verbrand wordt. Voor dergelijke materialen zijn er momenteel nog weinig recyclagemogelijkheden.

Het inzamelen van harde plastics blijft op wereldschaal echter een helse uitdaging. Wereldwijd werden in 2016 minder dan 50% van de flessen (dus van een miljoen flessen per minuut) opgehaald voor recyclage. Meer nog, van minder dan 10 % van de ingezamelde flessen maken bedrijven daadwerkelijk nieuwe grondstoffen.  In het beste geval gooien mensen lege flesjes en zakjes in de vuilbak. De rest eindigt als zwerfvuil op straat, in de berm, op de weilanden, de rivieren en uiteindelijk in zee.